Dariusz Drozd - Adwokat, świadczy usługi prawne przedsiębiorcom i klientom indywidualnym z zakresu:
 • prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • ubezpieczeń majątkowych
 • prawa mieszkaniowego
 • prawa rodzinnego, spadkowego
 • prawa bankowego
 • prawa przewozowego
 • negocjacji w obrocie gospodarczym
 • windykacji sądowej i egzekucyjnej
 • prawa karnego, karnoskarbowego i prawa wykroczeń

jak również świadczy pomoc w rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z kompleksowym doradztwem w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

KANCELARIA zapewnia profesjonalne zastępstwo prawne i procesowe przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, SN, NSA, TK oraz innymi organami o charakterze publiczno-prawnym.